Psychoterapia, co to jest i czy warto się nią zainteresować

Psychoterapia, co to jest i czy warto się nią zainteresować

Czujesz, że możesz potrzebować terapeuty, ale nie wiesz, czego powinieneś szukać?
Jeśli zmagasz się z traumą, stresem emocjonalnym i problemami ze zdrowiem psychicznym, podjęcie decyzji o poszukiwaniu odpowiedniego leczenia może być trudne. Ustalenie, czy dana usługa psychoterapeutyczna spełnia twoje wymagania, może być trudniejsze i bardziej wyczerpujące.

Powody, dla których terapia jest tego warta

Dla osób niezaznajomionych z terapią, zaangażowanie finansowe i czasowe może wydawać się zniechęcające, budząc wątpliwości, czy to naprawdę działa, czy też terapia jest stratą czasu. Niemniej jednak dziesięciolecia badań wykazały korzyści, jakie może zaoferować terapia. Oto wgląd w to, co może ona zapewnić:

Poprawa zdrowia psychicznego

Terapia zapewnia bezpieczną i wspierającą przestrzeń dla osób do odkrywania i rozumienia swoich myśli, emocji i zachowań. Dzięki tej eksploracji osoby mogą opracować mechanizmy radzenia sobie, nauczyć się radzić sobie ze stresem i uzyskać wgląd w podstawowe przyczyny swoich wyzwań.

Badania przeprowadzone przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne pokazują, że „większość osób korzystających z psychoterapii doświadcza złagodzenia objawów i jest w stanie lepiej funkcjonować w swoim życiu”, co prowadzi do poprawy zdrowia psychicznego i samopoczucia.

Poprawa zdrowia fizycznego

  Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „wykazano również, że psychoterapia poprawia samopoczucie emocjonalne i psychiczne oraz wiąże się z pozytywnymi zmianami w umyśle i ciele”. Korzyści z poprawy samopoczucia psychicznego obejmują mniejszą liczbę dni chorobowych, mniej problemów medycznych, mniej chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych oraz wzrost energii.

  Zwiększone umiejętności radzenia sobie

  Doradcy uczą praktycznych umiejętności i strategii pomagających jednostkom radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Obejmuje to techniki radzenia sobie ze stresem, umiejętności komunikacyjne, strategie rozwiązywania problemów i praktyki uważności skutkujące ogólnym dobrym samopoczuciem.

  Zwiększona samoświadomość

   Terapia zachęca do autorefleksji i samoświadomości, pomagając jednostkom uzyskać głębsze zrozumienie siebie. Dzięki terapii osoby mogą zastanowić się i nauczyć się rozumieć swoje uczucia, myśli, lęki i marzenia w bezpiecznej i poufnej przestrzeni. Mogą zbadać swoje przeszłe i obecne zachowania i doświadczenia oraz odkryć powtarzające się motywy lub wzorce, które mogą prowadzić do rozwoju osobistego, wyraźniejszego poczucia tożsamości i większej zdolności do dokonywania pozytywnych zmian w życiu.

   Lepsze relacje

    Terapia często dotyczy dynamiki interpersonalnej i wzorców komunikacji. Uzyskując wgląd we wzorce relacyjne i ucząc się zdrowszych sposobów komunikowania się, jednostki mogą poprawić swoje relacje z innymi. Może to być szczególnie cenne dla par i rodzin, które chcą poradzić sobie z konfliktami i wzmocnić swoje więzi.

    Dobra psychoterapia: co to znaczy?

    Skuteczność terapii zależy od wielu czynników, w tym zaangażowania i zdolności jednostki do bycia otwartą i szczerą, konkretnej zastosowanej metody terapeutycznej oraz relacji między jednostką a terapeutą. Badania pokazują jednak, że leczenie zdrowia psychicznego sprawiło, że powrót do zdrowia stał się rzeczywistością dla większości osób cierpiących na choroby psychiczne. W rzeczywistości około 75 procent osób korzystających z psychoterapii odnosi z niej pewne korzyści.

    ‍Dzięki wykwalifikowanym doradcom i różnorodnym podejściom terapeutycznym, takim jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), desensytyzacja i reprocesowanie ruchów gałek ocznych (EMDR), dialektyczna terapia behawioralna (DBT) i terapia humanistyczna, jednostki mogą między innymi odkrywać i rozumieć swoje myśli, emocje i zachowania.

    Cechy dobrego psychologa – Zadania i cele rozmowy z terapeutą

    Oto kilka najważniejszych umiejętności, które musi posiadać skuteczny psychoterapeuta lub doradca:

    1. Umiejętności interpersonalne
     Psychoterapeuci o dobrej reputacji potrafią skutecznie się komunikować. Potrafią wyczuć, co myślą i czego doświadczają inni. Podczas interakcji z klientami, którym służą, okazują współczucie, ciepło, empatię i zwracają uwagę na innych, a nie na własne potrzeby.
    2. Wiarygodność
     Zaufanie jest kluczowym elementem relacji terapeutycznej. Terapeuta, który wykazuje empatię, profesjonalizm i szczerą troskę o swoich klientów, ma większe szanse na zbudowanie zaufania i stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska terapeutycznego.
    3. Gotowość do nawiązania współpracy z pacjentem
     Skuteczny psychoterapeuta, który chce współpracować ze swoimi klientami jako część zespołu, ma większe szanse na stworzenie skutecznego sojuszu terapeutycznego. Oznacza to, że terapeuta i klient mają wspólny cel i pracują razem, aby go osiągnąć.
    4. Spójny plan leczenia
     Terapeuta, który poświęca czas na zrozumienie unikalnych potrzeb swojego klienta i opracowanie spersonalizowanego planu leczenia, ma większe szanse na zapewnienie skutecznej terapii. Obejmuje to zwracanie uwagi na postępy w terapii i informowanie klienta o tym zainteresowaniu.
    5. Zaufanie do terapii
     Skuteczny terapeuta utrzymuje zaangażowanie klientów w terapię, przekazując im przekonanie, że terapia jest warta zachodu. Skuteczni terapeuci pozwalają swoim klientom czuć się bezpiecznie, wiedząc, że terapeuci są świadomi tego, co robią i dlaczego to robią.

    Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu uzależnień

    Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to podejście psychoterapeutyczne, które może być stosowane w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. CBT jest powszechnie stosowana w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, fobii i innych zaburzeń psychicznych, ale wykazano również, że jest cenna w leczeniu alkoholizmu i uzależnienia od narkotyków. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy jest częścią ogólnego programu zdrowienia.

    CBT pomaga ludziom nauczyć się lepiej identyfikować negatywne i autodestrukcyjne myśli i działania, które mogą przyczyniać się do używania substancji psychoaktywnych. Jest to krótkoterminowe, ukierunkowane podejście terapeutyczne do pomagania osobom uzależnionym od narkotyków w osiągnięciu abstynencji.

    Korzyści z CBT w leczeniu alkoholizmu i uzależnień

    Osoby cierpiące na zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych lub alkoholu mogą często zmagać się z negatywnymi uczuciami lub myślami, które utrudniają powrót do zdrowia. Ponieważ CBT koncentruje się na identyfikowaniu i zastępowaniu takich wzorców myślowych bardziej adaptacyjnymi, może pomóc poprawić perspektywy danej osoby i wspierać umiejętności, które wspierają długoterminowy powrót do zdrowia.

    Niektóre ze sposobów, w jakie CBT może być korzystna dla osób uzależnionych, obejmują

    • naukę identyfikowania autodestrukcyjnych myśli i działań
    • znalezienie sposobów na monitorowanie takich wzorców myślowych
    • nauka nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów myślenia
    • stosowanie nabytych umiejętności w nowych sytuacjach i ustawieniach
    • odkrywanie nowych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnościami.

    Dlaczego warto udać się na psychoterapię?

    Psychoterapia to metoda, która pozwala poszerzyć świadomość, lepiej zrozumieć swoje zachowanie i motywy oraz zmienić kłopotliwe nawyki. Proces ten wymaga jednak pracy i zaangażowania. Niektóre spotkania z terapeutą mogą być wyczerpujące emocjonalnie, a przywoływane i omawiane wspomnienia mogą być po prostu bolesne.

    Psychoterapia nie zawsze jest łatwym i przyjemnym procesem i może być dla ciebie emocjonalnie wymagająca. Ale warto, zwłaszcza jeśli terapeuta jest kompetentny i jako pacjent czujesz, że możesz mu zaufać i być z nim szczery. Doświadczanie trudnych uczuć podczas terapii jest czymś naturalnym, a często nawet koniecznym. Pozwala uporządkować sprawy z przeszłości i zyskać świadomość pewnych ważnych kwestii. Dzięki temu możesz nauczyć się żyć tu i teraz, uwolnić się od kilku nieprzyjemnych objawów (takich jak lęk czy bezsenność) i poprawić jakość swojego życia. Twoje relacje z innymi ludźmi również staną się głębsze i ważniejsze.

    Psychoterapia, co to jest i czy warto się nią zainteresować

    Źródła:
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30932302/